0 530 169 15 89

ADENOID VEJETASYON (GENİZ ETİ)

Adenoid Vejetasyon, geniz eti büyümesi ifade eden bir terimdir. Geniz eti büyümesi en çok çocuklarda gözlemlenir. Çocukların enfeksiyona en müsait oldukları dönem 3 – 7 yaş aralığı, Adenoid Vejetasyon’un en sık gözlemlendiği zamanlardır. Çocuğun yaşı ilerledikçe genizde büyüme azalır ve yetişkinliğe gelindiğinde neredeyse tamamen yok olur. Buradaki önemli nokta, çocuklukta meydana gelen Adenoid Vejetasyon sorununun doğru şekilde, geciktirilmeden tedavi edilmesidir. Erken teşhisle birlikte tedavi edilen bu rahatsızlık ileride hasta için problem yaratmaz.

Geniz eti, buru ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalayarak vücudun mikroplarla savaşabilmesi için yardımcı antikorları üretir. Çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da iltihabı gözlemleniyorsa, doktorunuz geniz eti ameliyatını önerebilir. Geniz eti alınan hastalar sık hastalanmazlar. Çünkü geniz eti gibi görev yapan başka dokular aynı şekilde vücudu korur.

NEDİR ?

Geniz, burnun arkasında bulunan ve ağız ile burunu birleştiren boşluk genizdir. Geniz eti, tıbbi adıyla Adenoid Vejetasyon, burnun gerisinde yer alan be genize yerleşmiş olan lenfoepiteliyal dokudur. Adenoid Vejetasyon; bademciklerle birlikte, ağız ve burun üzerinden vücuda giren enfeksiyonlara karşı mücadele eden önemli bir bağışıklık sistemi parçasıdır. Vücudun enfeksiyondan korunmasına yardımcı olur.

Geniz eti, çocukların enfeksiyona sıklıkla maruz kaldığı 3 – 7 yaş aralığında geçici olarak büyüme gösterir, ergenlik döneminde küçülür ve yetişkinlikte ise neredeyse kaybolur. Kronik olarak geçirilen enfeksiyonlar ve alerjik reaksiyonlar geniz etinde büyümeye neden olur. Büyüyen geniz eti işitme problemlerine, burun solunumunun engellenmesine neden olur. Horlama, ağızdan soluma, boyun bezlerinin büyümesi, uyku apnesi, kulak ya da sinüs enfeksiyonları geniz eti büyümesinin belirtileridir. Eğer geniz etleri enfekte olursa ameliyatla alınması gerekir. Operasyon genellikle bademcikler ile birlikte çıkarılarak gerçekleştirilir. Hasta operasyonu geçirdiği gün taburcu olarak normal hayatına devam edebilir.

GENİZ ETİ VE BADEMCİK

Adenoid Vejetaston’un hücresel özellikleri bademciklerle aynıdır fakat yapısı farklılık göstermektedir. Her ikisi de enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Çocukluk çağında büyükken yaş ilerledikçe boyutları küçülür. Bademciklerde büyüme, yutma, konuşma problemlerini açığa çıkarır. Geniz etinin büyümesi ise burun tıkanıklığına neden olur. Ağızdan solunum, burundan konuşma ve horlama gözlenir.

İltihaplı geniz eti ve bademcikler, bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş 3 – 7 yaş grubunda yaygındır ve yoğun ateş, nefes almada güçlük ya da uyku problemleri gözlenir. Antibiyotik kullanımına rağmen kalıcı iyileşme sağlanamıyorsa Tonsillektomi (bademciklerin alınması) ve Adenoidektomi (geniz etinin alınması) sıklıkla yapılır. Tonsillektomi ve Adenoidektomi çocukluk çağı ameliyatlarının başında gelir. Bu tarz ameliyatlar çocuğun büyümesinde ve gelişmesinde etkileri bulunan ve tıbbi gereklilik gösteren ameliyatlardır.

ONLINE RANDEVU
* Ekibimiz telefon numaranız üzerinden sizinle iletişime geçecektir.
GENİZ ETİ NEDEN BÜYÜR ?

Adenoid Vejetasyon, vücudun enfeksiyonlara karşı direnmesine yardımcı antikorları üretir. Doğumdan itibaren vücut anatomimizde yer alan geniz eti, burun boşluğunun arkasını boğaza bağlayan geçitte yer alır. Vücuda giren mikropları yakalayarak 3 – 7 yaş aralığını mikroplardan korur.

Bazen bazı çocuklarda doğuştan büyük olan geniz eti, vücuda giren mikropları yakaladığı için bakteriler tarafından boğulabilir ve iltihaplanarak geçici olarak büyüme gösterir. Enfekte ile büyeyen Adenoidler, enfeksiyon azaldığı zaman genellikle normal boyutlarına dönerken bazen de büyümüş şekilde kalır. Çok fazla enfekte olduğu zaman çıkarılması gerekebilir. En sık çocuklarda gözlemlenen bu rahatsızlık yetişkinleri de etkiler. Arka arkaya geçirilen enfeksiyonlar, alerji atakları geniz etinin büyümesinde rol oynar.

Geniz etinin büyümesine neden olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Sık sık grip olma
 • İltihaplanma
 • Enfeksiyon tedavilerinin ihmal edilmesi
 • Yoğun şekilde sigara dumanına maruz kalınması
 • Çevresel ve biyolojik faktörler
 • Alerji
Adenoid Vejetasyon | Levent Aydar

BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Geniz eti büyümesinde çeşitli belirtiler gözlenebilir. Bu belirtiler kesin olmamakla birlikte, aşağıda ki gibi sıralanmıştır. En doğru teşhis için doktorunuzla iletişime geçin. Geniz eti büyüme belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Burundan nefes almakta güçlük
 • Sürekli ağızdan nefes alma
 • Burun tıkalı gibi genizden konuşma
 • Nefes alırkan ses çıkması, burundan nefes almada zorluk
 • Uyku sırasında horlama
 • Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesini tutma (Uyku apnesi)
 • Uykudan sıçrayarak uyanma
 • Ağız açık bir şekilde uyuma
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Orta kulak enfeksiyonu
 • Rahat ve doğru şekilde nefes alamama kaynaklı huzursuzluk
 • Burundan konuşma
 • Hırıltılı solunum, boğaz ağrısı, yutma zorluğu
 • Konuşma sorunlarına neden olabilecek işitme kaybı
 • Boyunda şişmiş bezler
 • Çatlamış dudaklar, ağız kuruluğu

Eğer çocuğunuzda geniz etinin büyüdüğünden veya iltihaplı olduğundan şüpheleniyorsanız doktorunuza başvurunuz.

Adenoid Vejetasyon | Levent Aydar
TANI NASIL KOYULUR ?

Hastanın şikâyetleri ile birlikte kulak, burun, boğazın muayenesi yapılır. Burundan esnek ve ince bir endoskop geçirilerek geniz etinin burun gerisindeki açıklığının ne kadar tıkandığı belirlenir. Enfeksiyonu kontrol etmek ve ameliyattan önce kanama riskini ölçmek için kan testi uygulanır. Bazı durumlarda boğazdan röntgen gerekebilir. Uyku apnesini saptamak için uyku çalışmaları uygulanabilir. Gece boyunca klinikte uyuması istenen hastanın solunum ve beyin aktiviteleri elektrotlarla izlenir.

ZARARLARI NELERDİR ?

Zamanında tedavi edilmeyen Adenoid Vejetasyon, ileride çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Gerekli şekilde tedavi edilmeyen geniz eti büyümesi, hastanın üst solunum yolu sıkıntısı yaşamasından, büyüme – gelişme problemleri yaşamasına kadar birçok probleme sebep olmaktadır.

Aşırı büyüyen geniz eti, anatomik yeri dolayısı ile orta kulağı olumsuz etkiler. Orta kulağın hava alamamasına sebep olan bu büyüme, kulakta sıvı birikmesine, duyma yetisinde azalmaya ve kronik gözlenen orta kulak iltihabına neden olmaktadır.

Adenoid Vejetasyon ile birlikte meydana gelen burun tıkanıklığı ve horlama uyku kalitesini düşürmektedir. Zamanında tedavi edilmeyen bu hastalık ileride kronik geniz eti büyümesi sorununa da yol açmaktadır. Bu kronik sorun ise çocuklarda; uyku apnesine, yutma sorunlarına, konuşma bozukluklarına, koku ve tat alma duyarlılıklarında azalmaya, anormal yüz gelişimine, sinüzite, faranjite ve çeşitli akciğer enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

TEDAVİSİ NASILDIR ?

İltihaplı geniz eti saptanan hasta ilk olarak antibiyotiklerle tedavi edilmeye çalışır. Eğer geniz eti iltihaplı değilse, doktorunuz bir süre beklemeyi önerebilir. Çocuklarda geniz etinin bir miktar büyümesi normal bir durumdur. Bu tür durumlarda çocuğunuzun geniz eti kendiliğinden küçülebilir. Eğer bu büyümenin önüne geçilemiyorsa ameliyat önerilir.

Adenoid Vejetasyon | Levent Aydar
AMELİYATI NASIL OLUR ?

Geniz eti ameliyatında hasta genel anestezi verilerek uyutulur. Ameliyathanede gerçekleştirilen bu ameliyatta hasta bir anestezi uzmanı tarafından izlenir. Hasta yaklaşık 20 dakika süre ile uyuyacaktır. Cerrah geniz etini hastanın ağzının içinden alacaktır. Geniz eti ameliyatı için deride bir kesi yapılması söz konusu değildir.

Ameliyat bittikten sonra hasta uyanma odasında ayılır. Solunum güçlüğü ya da kanama belirtisi olması halinde tekrar ameliyathaneye alınabilir. Hastanın hastanede toplam kalış süresi 5 – saat arasında değişiklik göstermektedir.

AMELİYAT ÖNCESİ

Geniz eti ameliyatı öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ameliyattan bir gün önce, gece yarısından sonra hiçbir şey yiyip içmeyin.
 • Diyabet, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği nedeniyle ilaç kullanıyorsanız ameliyat günü sabahı erken saatte, az miktarda su ile ilacınızı alabilirsiniz.
 • Operasyondan önce bir ilaca alerjiniz olup olmadığını mutlaka doktorunuza söyleyin.